Sichtschutz

  • DSC_0040
  • IMG_0097
  • IMG_0098
  • IMG_0099
  • IMG_0100
  • Karl, Hartmannsgrub (45)
  • Karl, Hartmannsgrub (47)
  • Karl, Hartmannsgrub (49)
  • Karl, Hartmannsgrub (52)